JPN

Cawangan JPN Putrajaya (Jabatan Pendaftaran Negara)

Berikut adalah senarai cawangan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) bagi semua daerah di Putrajaya termasuk alamat lokasi, nombor telefon, faks dan waktu operasi kaunter pejabat. Jabatan Pendaftaran Negara adalah jabatan yang diuruskan oleh KDN dan bertanggungjawab menentukan status kerakyatan setiap individu yang tinggal di Malaysia. Walaupun dengan segala maklumat berkaitan kelahiran, kematian, perkahwinan, perceraian dan anak …

Cawangan JPN Putrajaya (Jabatan Pendaftaran Negara) Read More »

Cawangan JPN Wilayah Persekutuan Labuan

Berikut adalah senarai cawangan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Wilayah Persekutuan Labuan termasuk alamat lokasi, nombor telefon, faks dan waktu operasi kaunter dan pejabat. Jabatan Pendaftaran Negara adalah jabatan yang diuruskan oleh KDN dan bertanggungjawab menentukan status kerakyatan setiap individu yang tinggal di Malaysia. Malah segala maklumat berkaitan kelahiran, kematian, perkahwinan, perceraian dan anak angkat, jabatan …

Cawangan JPN Wilayah Persekutuan Labuan Read More »

Cawangan JPN Negeri Sabah (Jabatan Pendaftaran Negara)

Berikut adalah senarai cawangan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) bagi semua daerah di Sabah termasuk alamat lokasi, nombor telefon, faks dan waktu operasi kaunter RTC, UTC dan pejabat. Jabatan Pendaftaran Negara adalah jabatan yang diuruskan oleh KDN dan bertanggungjawab menentukan status kerakyatan setiap individu yang tinggal di Malaysia. Malah segala maklumat berkaitan kelahiran, kematian, perkahwinan, perceraian …

Cawangan JPN Negeri Sabah (Jabatan Pendaftaran Negara) Read More »

Cawangan JPN Negeri Terengganu (Jabatan Pendaftaran Negara)

Berikut adalah senarai cawangan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) seluruh negeri Terengganu termasuk alamat lokasi, nombor telefon, faks dan waktu operasi kaunter RTC, UTC dan pejabat. Jabatan Pendaftaran Negara adalah jabatan yang diuruskan oleh KDN dan bertanggungjawab menentukan status kerakyatan setiap individu yang tinggal di Malaysia. Malah segala maklumat berkaitan kelahiran, kematian, perkahwinan, perceraian dan anak …

Cawangan JPN Negeri Terengganu (Jabatan Pendaftaran Negara) Read More »

Cawangan JPN Negeri Kelantan (Jabatan Pendaftaran Negara)

Berikut adalah senarai cawangan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) seluruh negeri Kelantan termasuk alamat lokasi, nombor telefon, faks dan waktu operasi kaunter RTC, UTC dan pejabat. Jabatan Pendaftaran Negara adalah jabatan yang diuruskan oleh KDN dan bertanggungjawab menentukan status kerakyatan setiap individu yang tinggal di Malaysia. Malah segala maklumat berkaitan kelahiran, kematian, perkahwinan, perceraian dan anak …

Cawangan JPN Negeri Kelantan (Jabatan Pendaftaran Negara) Read More »

Cawangan JPN Negeri Johor (Jabatan Pendaftaran Negara)

Berikut adalah senarai cawangan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) seluruh negeri Johor termasuk alamat lokasi, nombor telefon, faks dan waktu operasi kaunter RTC, UTC dan pejabat. Jabatan Pendaftaran Negara adalah jabatan yang diuruskan oleh KDN dan bertanggungjawab menentukan status kerakyatan setiap individu yang tinggal di Malaysia. Malah segala maklumat berkaitan kelahiran, kematian, perkahwinan, perceraian dan anak …

Cawangan JPN Negeri Johor (Jabatan Pendaftaran Negara) Read More »

Cawangan JPN Negeri Kedah (Jabatan Pendaftaran Negara)

Berikut adalah senarai cawangan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) seluruh negeri Kedah termasuk alamat lokasi, nombor telefon, faks dan waktu operasi kaunter RTC, UTC dan pejabat. Jabatan Pendaftaran Negara adalah jabatan yang diuruskan oleh KDN dan bertanggungjawab menentukan status kerakyatan setiap individu yang tinggal di Malaysia. Malah segala maklumat berkaitan kelahiran, kematian, perkahwinan, perceraian dan anak …

Cawangan JPN Negeri Kedah (Jabatan Pendaftaran Negara) Read More »

Cawangan JPN Kuala Lumpur (Jabatan Pendaftaran Negara)

Berikut adalah senarai cawangan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) seluruh Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan termasuk alamat lokasi, nombor telefon, faks dan waktu operasi kaunter RTC, UTC dan pejabat. Jabatan Pendaftaran Negara adalah jabatan yang diuruskan oleh KDN dan bertanggungjawab menentukan status kerakyatan setiap individu yang tinggal di Malaysia. Malah segala maklumat berkaitan kelahiran, kematian, perkahwinan, perceraian …

Cawangan JPN Kuala Lumpur (Jabatan Pendaftaran Negara) Read More »

Cawangan JPN Negeri Selangor (Jabatan Pendaftaran Negara)

Berikut adalah senarai cawangan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) bagi semua daerah di negeri Selangor termasuk alamat lokasi, nombor telefon, faks dan waktu operasi kaunter RTC, UTC dan pejabat. Jabatan Pendaftaran Negara adalah jabatan yang diuruskan oleh KDN dan bertanggungjawab menentukan status kerakyatan setiap individu yang tinggal di Malaysia. Walaupun dengan segala maklumat berkaitan kelahiran, kematian, …

Cawangan JPN Negeri Selangor (Jabatan Pendaftaran Negara) Read More »

Cawangan JPN Negeri Melaka (Jabatan Pendaftaran Negara)

Berikut adalah senarai cawangan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) bagi semua daerah di negeri Melaka termasuk alamat lokasi, nombor telefon, faks dan waktu operasi kaunter RTC, UTC dan pejabat. Jabatan Pendaftaran Negara adalah jabatan yang diuruskan oleh KDN dan bertanggungjawab menentukan status kerakyatan setiap individu yang tinggal di Malaysia. Walaupun dengan segala maklumat berkaitan kelahiran, kematian, …

Cawangan JPN Negeri Melaka (Jabatan Pendaftaran Negara) Read More »