Cara Update MySejahtera: Panduan Lengkap

MySejahtera adalah aplikasi resmi dari Kerajaan Malaysia untuk memudahkan rakyat menguruskan kesejahteraan mereka terutamanya dalam memantau COVID-19. Aplikasi ini adalah satu platform terintegrasi yang menyediakan banyak fungsi penting seperti merekodkan lokasi anda, menguruskan janji temu ujian saringan, serta memantau keadaan kesihatan anda. 

Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa aplikasi ini sentiasa terkini dan berfungsi dengan baik. Berikut adalah panduan cara untuk update aplikasi MySejahtera anda.

Apakah itu MySejahtera?

Sebelum kita meneruskan panduan, marilah kita fahami dahulu apa itu MySejahtera. MySejahtera adalah satu aplikasi pintar (smartphone app) yang dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia bagi membantu mengawal penularan COVID-19 di negara ini. 

Aplikasi ini menyediakan banyak fungsi penting seperti menyimpan data peribadi pengguna, mengesan lokasi pengguna, membolehkan pengguna merekodkan keadaan kesihatan mereka dan juga menguruskan janji temu ujian saringan COVID-19. Dengan MySejahtera, pengguna akan lebih mudah memantau kesihatan mereka dan memastikan penularan virus di kawasan mereka berada dapat dikawal dengan lebih baik.

Mengapa perlu update aplikasi MySejahtera?

Sebelum kita melangkah ke panduan cara update aplikasi MySejahtera, adalah penting untuk faham mengapa kita perlu update aplikasi ini. Pembaruan aplikasi MySejahtera biasanya dibangunkan oleh pihak pengendali aplikasi, seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk memperbaiki masalah teknikal, memperkenalkan fungsi baru, dan memastikan keselamatan pengguna tetap terjamin. Dengan update terkini, aplikasi MySejahtera akan lebih stabil, lebih selamat, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna.

Cara update MySejahtera

Berikut adalah panduan cara untuk update aplikasi MySejahtera anda:

Langkah 1: Buka aplikasi Google Play Store

Buka aplikasi Google Play Store pada telefon pintar anda.

Langkah 2: Cari Aplikasi MySejahtera

Masukkan “MySejahtera” di kotak carian.

Langkah 3: Periksa status aplikasi

Apabila aplikasi MySejahtera terpapar, pastikan bahawa status aplikasi tersebut adalah “Update” atau “Kemaskini”.

Langkah 4: Tekan butang Update

Tekan butang “Update” atau “Kemaskini” pada aplikasi MySejahtera.

Langkah 5: Tunggu sehingga selesai

Tunggu sehingga proses pembaruan aplikasi MySejahtera selesai. Ini mungkin mengambil masa beberapa minit bergantung kepada kelajuan internet anda.

Langkah 6: Restart aplikasi

Selepas aplikasi MySejahtera berjaya diperbarui, pastikan anda menutup aplikasi tersebut dan membukanya semula.

Cara memastikan MySejahtera sentiasa terkini

Setelah anda berjaya update aplikasi MySejahtera, anda perlu memastikan aplikasi tersebut sentiasa terkini dengan memeriksa dan memuat turun pembaruan yang terbaru. Ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Buka aplikasi Google Play Store pada telefon pintar anda.
  2. Tekan pada ikon tiga baris pada sudut kiri atas skrin.
  3. Tekan pada “My aplikasi dan game”.
  4. Cari aplikasi MySejahtera dan periksa status aplikasi tersebut.
  5. Jika terdapat pembaruan baru, tekan butang “Update” atau “Kemaskini”.

Leave a Comment